کمپین تبلیغات نصب اپلیکیشن در فیس بوک

پروژه افزایش نصب اپلیکیشن که به زبان انگلیسی در گوگل پلی و اپ استور منتشر شده، با بازار هدف افراد بین 18-25 سال در اروپا ، آمریکا و کانادا

با چه چالیش هایی رو به رو بودیم ؟

چالش اصلی این پروژه افزایش نصب اپلیکیشن همراه با کاهش هزینه هر نصب با بودجه تبلیغات روزانه 50$ طی7-8 روز بود، به دلیل اینکه این مشتری از عملکرد  تبلیغات در فیس بوک  که قبلا راه اندازی شده بود ناراضی بودند و با تردید بودجه محدودی را برای تبلیغات فیس بوک در نظر گرفته بوند.

مراحل انجام کار

برای کاهش هزینه هر نصب استراتژی زیر را به کار گرفتیم :

چه نتیجه ای بدست آوردیم ؟

طی بازه زمانی 8 روز ، تعداد نصب اپلیکیشن را تا 139 نصب جدید افزایش دادیم و هزینه هر نصب را روی 0.36$ کاهش دادیم.

مقایسه عملکرد کمپین

کمپین افزایش نصب اپلیکیشن در فیس بوک