پروژه بازاریابی و تبلیغات در فیس بوک برای نمایشگاه اتومبیل در مونترال کانادا به تیم ما واگذار شد.

اهداف پروژه:

1. افزایش بازدید وب سایت و افزایش نرخ تبدیل وب سایت و تکمیل فرم لید
2. افزایش تعاملات و لایک های ارگانیک در صفحه فیس بوک
3. کاهش هزینه هر نتیجه و تبدیل در تبلیغات فیس بوک

ابتدا مواردی که باعث کاهش عملکرد کمپین شده بود را بررسی کردیم :
  • عدم انطباق و سازگاری پست ها در شبکه های اجتماعی.

  • عدم جذابیت و تعاملی بودن پست ها

  • عدم اشتراک محتوی ترکیب شده

  • عدم نظارت بر کمپین تبلیغاتی

  • عدم انجام تست های A/B

برای افزایش تعامل و لایک ارگانیک پیج فیس بوک چه اقداماتی انجام دادیم ؟
چه اقداماتی انجام دادیم ؟

برای افزایش معاملات و سرنخ برای وب سایت مشتریان:

چه نتایجی بدست آوردیم؟

طی دوره زمانی  مدیریت کمپین شاهد افزایش مداوم تعداد لیدها بودیم و همچنین هزینه هر لید نیز کاهش یافت و نرخ تبدیل وب سایت را افزایش دادیم.

نمودار رشد ارگانیک پیج

social media marketing for -Auto dealer-industry Organic page like growth

نمونه هایی از مطالب جذاب طراحی شده در فیس بوک و اینستاگرام برای جلب تعامل بیشتر

Examples of Enaging content on social media for better engagment. (Organic Engagement) ad1.one agency

مقایسه عملکرد کمپین

نتیجه تبلیغات در فیسبوک با هدف افزایش ترافیک وب سایت در فیس بوک

Result of website traffic ad campaign social media marketing ad1.one agency

نتیجه کمپین تبلیغات لید جنریشن در فیس بوک

Result of website traffic ad campaign social media marketing ad1.one agency