بازاریابی و مدیریت اینستاگرام برای دکوراسیون داخلی

یک پیج اینستاگرام با موضوع دکوراسیون داخلی در ونکور برای مشاوره خدمات با ما تماس گرفت و باتوجه به اینکه میزان تعامل پیج ایشان پایین بود به کارفرما پلن SMO یا تولید محتوی در شبکه های اجتماعی را پیشنهاد دادیم .  در این مقاله میخوانید که چطور با تولید محتوی و مدیریت اینستاگرام میزان لایک ارگانیک ، اینگیجمنت فعال (engagement activities) ، ریچ ،فالور و ایمپرشن یک پیج دکوراسیون داخلی در کانادا را افزایش دادیم.باتوجه به اینکه زبان مخاطبان پیج انگلیسی بود کلیه اقدامات  با ip کانادا و به زبان انگلیسی انجام شد.

با چه چالش هایی رو به رو بودیم ؟

چالش اصلی این پروژه میزان اینگیجمنت صفر در اینستاگرام بود و لازم شد فعالیت های پیج از پایه شروع شود.

چه اقداماتی انجام شد؟

چه نتیجه ای بدست آوردیم؟

  •  افزایش بیش از صفر به  500 لایک در هر پست
  • 224 اکانت ریچ طی 6روز (July 20th – July 26th)
  • 369 Impressions ایمپرشن طی 7 روز.
بازاریابی و مدیریت اینستاگرام به زبان انگلیسی آژانس بین المللی دیجیتال مارکتینگ

نمونه ای از پست بیزینسی تولید شده

تولید محتوی و بازاریابی و مدیریت اینستاگرام برای کسب و کارهای بین المللی

نمونه از پست های انگیزشی تولید شده

تولید محتوی اینستاگرام به زبان انگلیسی