تبلیغات محلی در گوگل و بینگ

تبلیغات نتیجه محور محلی با هدف افزایش تماس تلفنی

برای بیزینس خدمات لوله کشی ساختمان کمپین تبلیغات محلی در سیدنی با هدف افزایش تماس تلفنی و رزروآنلاین در گوگل و بینگ ایجاد کردیم.

با چه چالش هایی روبه رو بودیم ؟

کمپین قبلا توسط مشتری ایجاد شده و مهمترین چالش ما افزایش نرخ کانورژن و کاهش هزینه تبدیل بود.

ابتدا دلایلی که باعث کاهش عملکرد کمپین میشد را پیدا کردیم :
  • بالا بودن هزینه تبدیل و پایین بودن نرخ تبدیل

  • بودجه ناکافی و عدم تعیین بودجه و پیشنهاد قیمت مناسب با اهداف کمپین

  • عدم استفاده از پلاگین ها

  • استفاده از صفحات فرود بی ارتباط به اهداف کمپین

  • عدم فعال سازی کال ترکینگ یا ردیابی تماس

  • متن ها و آگهی ضعیف

چه اقداماتی انجام دادیم ؟
این به ما کمک کرد تا تماس بیشتری بدست آوریم و نرخ کلیک (CTR) را افزایش دهیم و هزینه هر تبدیل را کاهش دهیم

برای کاهش هزینه تبدیل و افزایش میزان تبدیل استراتژی های بیشتری به کار بردیم :

چه نتیجه ای بدست آوردیم ؟

طی 4 ماه با ایجاد کمپین مدیریت شده در گوگل و بینگ و بهینه سازی مداوم کمپین ها نرخ تبدیل (Cost/Conv) را به میزان قابل توجهی کاهش دادیم و میزان کانورژن و نرخ تبدیل را افزایش دادیم.

مدیریت تبلیغات در گوگل کمپین تبلیغات محلی در گوگل و بینگ گزارش عملکرد 4 ماهه