مرحله اول تعیین بودجه
مرحله دوم
آماده‌کردن نمونه متنی و تصویری با‌توجه‌به قوانین محتوایی اینستاگرام؛
مرحله سوم
تعیین جامعه هدف و تارگتینگ تبلیغ در اینستاگرام
مرحله چهارم
انتخاب لندینگ پیج که درواقع یک صفحه فرود مناسب و پل ارتباطی بین کاربران هدف و کسب‌و‌کار شما خواهد بود.