مسلما برخورد خوب ,ارائه خدمات و کالاهای با کیفیت و میزان رضایتمندی مشتری از شما لازمه وفادرای مشتری است,استفاده از نرم افزارهای CRM این عمل را برای شما تضمین میکند ولی در کنار همه اینها تصور کنید که صدای شما در یک پیام تبریک و یا تشکر تا چه حد میتواند مشتری شما را خوشنود کند بدین ترتیب شما علاوه بر ذهن در قلب او نیز ثبت خواهید شد.