با یک پیام صوتی بعد از خرید مشتری از ایشان تشکر کنید محصولات و خدمات جدید را از طریق پیام صوتی به او معرفی کنید برای مشتریان وفادارتان تخفیف های ویژه در نظر بگیرید و از طریق پیام های صوتی آفر ها را به مخاطبینتان اعلام کنید