یک پیام صوتی با صدای خواننده ضبط و منتشر کنید و در انتهای پیام مخاطبین را به کنسرت خواننده مورد علاقه شان دعوت کنید،همچنین میتوانید یک پیامک معرفی مراکز فروش بلیط ارسال کنید.ساعاتی بعد موج خریداران بلیط شما را مبهوت خواهد کرد