چند برند میشناسید که یک صدای خاص برای خود ایجاد کرده اند ؟ صدایی که هر لحظه به گوش شما میرسد بی اختیار به یاد آن برند می افتید ، با سیستم تماس خودکار صوتی تل آوا میتوانید صدای برند خود را به گوش مشتریانتان برسانید.