شما میتوانید وضعیت رسیدگی پرونده ، رمز پرونده و مراحل پیگیری پرونده را از طریق تماس صوتی به مخاطب اعلام نمائید

ممکن است خیلی از مشتریان شما تلفن همراه نداشته و یا بنا به هر دلیلی شماره همراه خود را بازگو نکنند, با سامانه پیام صوتی تل آوا میتوانید علاوه بر موبایل پیام خود را به خطوط ثابت هم ارسال کرده و از این طریق بازه مخاطب بیشتری ایجاد کنید.