راه اندازی سامانه خوش آمد گویی و ارسال پیام براساس موقعیت کاربر ( LBS )

سامانه ارسال پیام مبتنی بر مکان یا همان LBS سیستمی است که با استفاده از آن میتوانید پیام صوتی و یا متنی خود را برای افراد حاضر در محل مورد نظر خود ارسال کنید.
این سامانه بر اساس کدپستی مدیریت نمی شود بلکه ملاک عملکرد سیستم؛ حضور مخاطب شما در محدوده آنتن های سامانه است.

دستگاه LBS در محل تجاری شما نصب میشود و سامانه پیام کوتاه و پیام صوتی Ad1 متصل است و شما میتوانید به شماره های شناسایی شده پیام های خوش آمد گویی ارسال کنید

مثال :

  • تلفن همراه افرادی که وارد مجتمع تجاری میشوند زنگ میخورد و پیام صوتی حاوی متن خوش آمد گویی و راهنمای طبقات برایشان پخش میشود.
  • افرادی که وارد فرودگاه میشوند پیامکی حاوی متن خوش آمد گویی از طرف شهرداری مشهد ، دریافت میکنند.
  • افرادی که وارد نمایشگاه بین المللی میشوند ، اطلاعاتی حاوی آدرس غرفه ها برایشان پیامک میشوند و از طریق تماس صوتی پیام تبلیغات غرفه ها شنیده میشود.

خدماتی که سرویس های خوش آمد گویی براساس موقعیت افراد بر مبنی LBS مي توانند ارائه دهند :

سرویس های مکان مبنا یا موقعیت یابی LBS یا همان local base system ، شماره تلفن و موقعیت مکانی افرادی که وارد محدوده مورد نظر  میشوند را شناسایی میکند , شما میتوانید به افرادی که هم اکنون در محل مورد نظر شما حضور دارند یا وارد محل مورد نظر شما میشوند پیام صوتی یا متنی ارسال نمائید.
سیستم موقعیت یابی LBS براساس درخواست و باتوجه به طول برد مورد نظر و نوع مکان اعلام شده ، در محل نصب خواهد شد.

انواع کاربرد های دستگاه LBS :
تعیین موقعیت(Positioning) :
خدمات تعيين موقعيت به فراهم كردن دسترسي به اطلاعات و منابع بر مبناي آنكه كاربران در حال حاضر در كجا قراردارند، مي پردازند
رديابي (Tracking):
خدمات رديابي تعميمي از خدمات تعيين موقعيت هستند كه به فراهم نمودن دسترسي به اطلاعات و منابع بر مبناي موقعيت فعلي و گذشته كاربر مربوط مي شوند
تخصيص منابع همراه (Mobile Resource Allocation) :
خدمات تخصيص منابع همراه تعميمي از خدمات رديابي هستند كه به فراهم نمودن دسترسي به اطلاعات و منابع بر مبناي موقعيت فعلي و گذشته و نيز طراحي اينكه كاربر نياز دارد در آينده كجا باشد، مربوط ميباشند.
جمع آوری و فراهم آوری داده و محتويات (Data and Content Provider) :
داده هاي جغرافيايي و اطلاعات مکاني ، اطلاعات افراد توسط این دستگاه جمع آوری پس از پردازش در سیستم نمایش داده میشود.

ارسال پیام زنده براساس موقعیت مکانی lbs
دستگاه lbs نصب شده برای مجتمع تجاری

ویژگی های دستگاه ارسال پیام براساس موقعیت افراد LBS :

1. ارسال به صورت LIVE به افرادی که در محل مورد نظر حضور دارند انجام خواهد شد و تمامی گیرندگان ، موقعیت یابی و شناسایی میشوند
2. امکان تحلیل گیرندگان براساس موقعیت ، تاریخ و زمان و ارائه گزارش قبل از ارسال
3. امکان تحلیل گزارشات براساس مکان و زمان حضور افراد در محدوده آنتن دهی
4. امکان ارائه گزارش وضعیت تحویل پیامک
5. ارسال از خط خدماتی و امکان ارسال به تمام شماره ها حتی به شماره های لیست سیاه
6. امکان ارتباط دستگاه LBS با سیستم پیام کوتاه Ad1 و سرویس پیام صوتی Ad1
7. قابلیت ارتباط با تمامی اپراتور های تلفن همراه کشور
8. ارسال پیام به افراد حاضر در محل LBS به صورت پیام کوتاه یا پیام صوتی یا هر دو

نحوه راه اندازی سرویس شناسایی شماره همراه از طریق آنتن LBS

  • تکمیل فرم درخواست و تعیین محل راه اندازی سرویس LBS و محدوده پوشش دهی

  • با توجه به زمینه فعالیت، متراژ و میزان تردد در محل ؛ نیازهای اعلام شده توسط کارشناسان بررسی خواهد شد ، درصورتیکه سرویس مورد درخواست نیازهای مشتری را تامین مینماید ، گزارش اولیه جهت برآورد قیمت به امور مالی شرکت صادر خواهد شد

  • باتوجه به نیاز های اعلام شده پیش فاکتور مربوطه صادر خواهد شد
  • ارائه اجازه نامه کتبی از مالک یا وکیل قانونی محل نصب ، توسط متقاضی
  • تیم فنی براساس برآورد اولیه شامل : متراژ محل راه اندازی سرویس ، طول برد ، شناسایی نقاط نصب ، تعداد دستگاه های تقویت کننده مورد نیاز ، اینترنت و محل های کابل کشی و نقاط نصب ، برنامه زمان بندی راه اندازی پروژه و مراحل تکمیل پروژه و نیازمندی ها اعلام خواهد شد
  • کارشناسان فنی در محل حاضر خواهند شد و مراحل نصب و تست عملکرد دستگاه انجام خواهد شد
  • مدت زمان راه اندازی و نصب سرویس بین 5 الی 7 روز کاری میباشد